Logo CES Uvigo
8
:
88
:
88
:
88

Monaco Energy Boat Challenge

Ante os retos medioambentais e técnicos, os cales requiren unha resposta urxente, o Yacht Club de Mónaco pretende ser o motor dunha nova visión da náutica e promover calquer enfoque positivo a través desta regata única.

 

Baixo o liderazgo do presidente do Club, o príncipe Alberto II, e fiel a unha tradición de innovación, o Yacht Club pretende con este evento estimular a creatividade dos enxeñeiros do mañá para desarrollar métodos de propulsión que utilicen enerxías limpas.

 

Dende CES UVigo o noso proposito é participar nesta regata coa finalidade de poñer en común experiencias con outros equipos universitarios internacionais.